O nas

Sprawna i tania gmina „WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA”

 

Celem Wspólnoty jest maksymalne zaspokojenie potrzeb mieszkańców, opierając się na trzech filarach jakości życia:

  1. Atrakcyjna praca, czyli wysoki dochód – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Ekonomiczną
  2. Atrakcyjne miejsce zamieszkania – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Mieszkalnictwa
  3.  Atrakcyjna edukacja dzieci – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Edukacji

Tworzymy więc AGORĘ, portal Wspólnoty Jelenia Góra do komunikacji mieszkańców z władzą i kontroli gminy.

Polityczną Radę Miejską zamienimy na niezależnych radnych jako think tank = SPECE od SAMORZĄDNOŚCI.

Prezydent i Radny to mieszkaniec Jeleniej Góry, posiadający zweryfikowaną wiedzę nt Gminy. Liczy się wiedza, a nie plecy.

  • Prezydent Wspólnoty powoła Radę Urzędu Miasta, złożoną z kluczowych naczelników Wydziałów UM.
  • Z tej Rady UMi Prezydent powoła swoich zastępców, jak i sekretarza, którzy równocześnie będą pełnić funkcje szefów odpowiednich Wydziałów. Łączymy funkcje, a nie je dublujemy, aby Gmina była sprawna i tania.
  • A te 30 tys. zł zaoszczędzone na politycznym zarządzie miasta przeznaczymy na nagrody dla pracowników oświaty, urzędu za sukcesy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Wprowadzimy system motywacji dla prezydenta i radnych, kończąc rozdawanie kasy mieszkańców:

  • Podstawą wynagrodzenia Prezydenta będzie 3 x min. wynagrodzenia (ok. 6,3 tys. zł), a nie 13 tys. zł.
  • Podstawą wynagrodzenia Radnego będzie 50% min. wynagrodzenia ok. 1050 zł ), a nie 1,5 tys. zł.
  • za wzrost dobrobytu mieszkańców przyznamy im dodatki i nagrody roczne, ale za konkretne efekty.

Przywrócimy sprawiedliwość, zlikwidujemy krzywdy mieszkańców arbitrażem i ostracyzmem na AGORZE

AGORA to forum mieszkańców i władzy, nasza kontrola Miasta: agora@wspolnota.jelenia-gora.pl

O nas

Mieszkańcy Jeleniej Góry to społeczność lokalna, czyli zbiorowość zamieszkująca wyodrębniony administracyjnie obszar, w którym winny pojawić się silne więzi, wynikające ze wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Takim spoiwem  jest pojęcie WSPÓLNOTA, rozumiana w XXI w. jako zbiór mieszkańców, oparty na silnych więzach formalnych takich, jak uporządkowana struktura wraz z mechanizmem sterowania. Według autorskiej teorii wspólnoty, jest to celowa zbiorowość ludzka, którą łączy trwała więź zdrowego rozsądku, wynikająca z chęci maksymalnego zaspokojenia potrzeb, czyli maksymalizowania szczęścia mieszkańca. Zbiorowość, w której dla każdego jej członka suma wspólnych działań przewyższa sumę osobnych czynów.

Naszym celem jest dążenie do stworzenia WSPÓLNOTY Jelenia Góra po to, aby każdy świadomy mieszkaniec mógł dążyć do swojego szczęścia. Zatem gmina jako wspólnota ma zaspokajać potrzeby mieszkańców wg ich racjonalnych życzeń. W efekcie tworzymy program, oparty na Konstytucj Wspólnoty, aby:

– mieszkańcy działali na rzecz innych i siebie,

– władza zaspokajała potrzeby mieszkańców.

Tym samym gmina musi być przejrzysta, być stale pod czujnym okiem mieszkańców. Temu służy nasz portal. Dążymy do tego, aby każdy mieszkaniec był traktowany przez drugiego, a przede wszystkim przez władzę, jako najważniejszy klient. A ponieważ najważniejszy klient musi mieć potrzeby zaspokojone, to mieszkańcy będą szczęśliwi.

„WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA” ma na celu zbudowanie takich więzi, abyśmy byli wreszcie szczęśliwi, mając zaspokojone takie potrzeby, jak:

– dobrze płatna praca

– atrakcyjne miejsce zamieszkania

– perspektywy rozwoju dla naszych dzieci.

A do tego potrzebujemy WSPÓLNOTY, w której władza kieruje się zaspokajaniem naszych potrzeb. Konstytucja „WSPÓLNOTY JELENIA GÓRA” zawiera program nie tylko na wybory, ale na całe życie – szczęśliwe życie mieszkańców wspólnoty. Po prostu, nasz portal ma być AGORĄ do sprawnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a władzą.