Strategia rozwoju

Szanowni Mieszkańcy,

Program Wspólnota Jelenia Góra (WJG) został opracowany na podstawie teorii naukowych, a więc jest głosem obiektywnym. Nie kryją się za nim żadne partykularne interesy grup społecznych. Naturalnie, ludzie są wykonawcami idei, czyli mogą wypaczyć najlepsze zamiary. Dlatego tez potrzebujemy speców od każdego wydziału Urzędu Miasta, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Aby temu zapobiec dotychczasowym błędom w zarządzaniu naszą Gminą, jak i przybliżyć idee programu WJG, rozpoczynamy cykl artykułów. Każdy artykuł będzie maksymalnie obiektywny, aby nie wprowadzać  w błąd jeleniogórzan. Tym samym punkty programu będziemy wyjaśniać w oparciu o cytaty fachowych opracowań, dostępnych w necie. Takie podejście podkreśli, iż program WJG opiera się na uniwersalnych zasadach, a nie jest mrzonką oderwanego od życia naukowca.

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki – koordynator strony WJG

 

Wprowadzimy system motywacji dla prezydenta i radnych, kończąc rozdawanie kasy mieszkańców:

  • Podstawą wynagrodzenia Prezydenta będzie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 6,3 tys. zł), a nie 13 tys. zł, czy się stoi, czy się leży.
  • Co kwartał Prezydentowi będzie przysługiwały dodatki, naliczane w stosunku do kwartalnej podstawy, czyli maksymalnie 100% podstawy za realną pracę na rzecz mieszkańców, tj. za inicjatywy uchwałodawcze w zakresie rozwoju Wspólnoty, za aktualizowanie strategii w każdym kwartale, aby lepiej się nam żyło, za realizację budżetu, nie generowanie ekstra deficytu, za wyniki spółek gminnych, a nie podnoszenie opłat, za raport na AGORZE nt realizacji strategii gminy, abyśmy kontrolowali Prezydenta Wspólnoty.
  • Podstawą wynagrodzenia radnego będzie 50% minimalnego wynagrodzenia za obecność na posiedzeniach Rady Miasta – sesje, komisje, rady (ok. 1050 zł), a nie 1,5 tys. zł za bierność, lecz wierność.
  • Co kwartał Radnemu będą przysługiwały dodatki i naliczane w stosunku do kwartalnej podstawy, czyli maksymalnie 100% podstawy za kontrolę pracy Gminy i działania na naszą rzecz, tj. za współpracę z szefami Wydziału Urzędu Miasta, a nie za senne posiedzenia komisji, za inicjatywy w pracach komisji z kierownictwem Urzędu Miasta, za aktywny udział w raporcie na AGORZE szefa wydziału UM nt zaspokajania potrzeb mieszkańców w danym kwartale, za aktywny udział w kwartalnej analizie strategii i finansów gminy, za aktywny udział w debatach z mieszkańcami na Agorze Wspólnoty
  • za wzrost dobrobytu mieszkańców przyznamy nagrody roczne, ale za konkretne efekty.

– – –

Każdy samorząd musi mieć przyjętą odpowiednią, formalną, adekwatną do potrzeb wspólnoty Strategię rozwoju Miasta. W naszym mieście nie jest to skonstruowane pod kątem potrzeb i interesów mieszkańców, a co za tym idzie miasta i powiatu. Na bazie Strategii rozwoju Miasta rekonstruuje się plany zagospodarowania przestrzennego odpowiednich dzielnic miasta.

Podam jeden przykład, który nie idzie w parze z potrzebami wspólnoty i interesem Miasta. Pan Adam Filipski jest właścicielem parku w Maciejowej. Jest to generalnie las i tereny rolne (choć urzędy podatkowe widzą to w dziwnej części inaczej), zawierający prócz zabytków, duże pokłady skalenia. Pan Adam zamierzał rozwinąć tam park rozrywki i obok kopalnię skalenia. Bezpieczną, niegrożącą zapyleniem, na co posiada atesty, ekspertyzy naukowców z Wrocławia. Mógłby zatrudnić z dwieście osób zapewniając im zarobki, znacznie przewyższające średnią krajową. Zarobiliby ludzie, państwo i Miasto.

http://www.jelonka.com/kopalni-skalenia-w-maciejowej-nie-bedzie-22730

http://www.jelonka.com/szansa-na-rozwoj-maciejowej-uda-sie-67056

Niestety władze miasta nie uchwaliły planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla tej jednostki z zapisem „złoża skalenia do wydobycia”, tylko „złoża skalenia do ochrony”. Miasto, kraj, sprowadza taki surowiec zza granicy, płacąc znacznie więcej, niż mógłby posiąść to w kraju. Mieszkańcy natomiast uciekają z Jeleniej Góry do większych miast lub za granicę, bo u nas przedsiębiorczość, gospodarka kuleje.

DCIM100GOPROGOPR0707.

Szanowni mieszkańcy. Jak myślicie? Dlaczego tak jest? Dlatego, bo władze kierują się interesem prywatnym, być może korupcyjnym lub partyjnym, czy brakiem rozsądku? Chcecie ten stan rzeczy zmienić? Wspólnota Jelenia Góra gwarantuje sprawną i tanią gminę.

adm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *