Demokracja bezpośrednia

Szanowni Mieszkańcy,

Program Wspólnota Jelenia Góra (WJG) został opracowany na podstawie teorii naukowych, a więc jest głosem obiektywnym. Nie kryją się za nim żadne partykularne interesy grup społecznych. Naturalnie, ludzie są wykonawcami idei, czyli mogą wypaczyć najlepsze zamiary. Dlatego tez potrzebujemy speców od każdego wydziału Urzędu Miasta, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Aby temu zapobiec dotychczasowym błędom w zarządzaniu naszą Gminą, jak i przybliżyć idee programu WJG, rozpoczynamy cykl artykułów. Każdy artykuł będzie maksymalnie obiektywny, aby nie wprowadzać  w błąd jeleniogórzan. Tym samym punkty programu będziemy wyjaśniać w oparciu o cytaty fachowych opracowań, dostępnych w necie. Takie podejście podkreśli, iż program WJG opiera się na uniwersalnych zasadach, a nie jest mrzonką oderwanego od życia naukowca.

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki – koordynator strony WJG

– – –

Demokracja bezpośrednia jest systemem politycznym, w którym obywatele uczestniczą bezpośrednio (a nie przez pośredników) w podejmowaniu decyzji. Zwolennicy demokracji bezpośredniej twierdzą, że demokracji nie można sprowadzić do kwestii proceduralnych. Demokracja bezpośrednia daje obywatelom głosującym możliwość:

  1. zmieniania praw konstytucyjnych,
  2. zgłaszania inicjatyw prawodawczych i przeprowadzania referendum,
  3. wydawania wiążących poleceń wybranym urzędnikom, np. odwoływaniu ich przed zakończeniem kadencji.

Te trzy rodzaje instytucji w różnym stopniu istnieją we współczesnych rozwiniętych demokracjach. Można to postrzegać jako przejaw zwracania się ku bezpośrednim demokracjom. Elementy demokracji bezpośredniej funkcjonują w wielu krajach np. na poziomie lokalnym, często, współistniejąc ze zgromadzeniami przedstawicielskimi.

Demokracja bezpośrednia (z greckiego Demos = lud oraz creatos = panować czyli bezpośrednie panowanie ludu) – system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *