Zalety i wady motywacyjnych systemów wynagrodzeń

Szanowni Mieszkańcy,

Program Wspólnota Jelenia Góra (WJG) został opracowany na podstawie teorii naukowych, a więc jest głosem obiektywnym. Nie kryją się za nim żadne partykularne interesy grup społecznych. Naturalnie, ludzie są wykonawcami idei, czyli mogą wypaczyć najlepsze zamiary. Dlatego tez potrzebujemy speców od każdego wydziału Urzędu Miasta, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Aby temu zapobiec dotychczasowym błędom w zarządzaniu naszą Gminą, jak i przybliżyć idee programu WJG, rozpoczynamy cykl artykułów. Każdy artykuł będzie maksymalnie obiektywny, aby nie wprowadzać  w błąd jeleniogórzan. Tym samym punkty programu będziemy wyjaśniać w oparciu o cytaty fachowych opracowań, dostępnych w necie. Takie podejście podkreśli, iż program WJG opiera się na uniwersalnych zasadach, a nie jest mrzonką oderwanego od życia naukowca.

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki – koordynator strony WJG

 

Zalety i wady motywacyjnych systemów wynagrodzeń

O konieczności konstruowania i stosowania motywacyjnych systemów wynagrodzeń powinien być przekonany każdy menedżer, zarządzający nawet najmniejszym przedsiębiorstwem. Oczywiście brak profesjonalnej wiedzy czy potrzebnych umiejętności może sprawić, że system ten nie spełni swojej funkcji. Ponadto, motywowanie wynagrodzeniami nie jest wolne od wad i utrudnień, jakie można napotkać przy jego stosowaniu.

Pierwszą i podstawową zasadą, od której zaczyna się budowanie systemu wynagrodzeń jest bliższe przyjrzenie się strukturze potrzeb pracownika. Każda bowiem jednostka jest inna i system motywacyjny, by był skuteczny, musi uwzględniać tę najważniejszą prawdę o człowieku.

O zaletach motywacyjnych systemów wynagrodzeń można by wiele pisać. Ich znaczenie jest niewątpliwe i niepodważalne. Pracownik z zaangażowaniem i sumiennością wykonuje swoją pracę, gdy ma świadomość, że tylko w ten sposób może otrzymać satysfakcjonujące go wynagrodzenie. W realizacji tego celu najlepiej spełnia swoją funkcję wynagrodzenie zmienne. Premie, prowizje, system akordowy czy zadaniowy pozwalają na takie kształtowanie wysokości wynagrodzenia, by przynosiło korzyści dla obu stron: dla pracownika i przedsiębiorstwa.

Dla podwyższania motywacji pracowników można stosować także pozamaterialne techniki i narzędzia. Szczególnie dobre efekty przynoszą:

  • otwarta komunikacja – bez niej nie ma prawdziwej pracy zespołowej. A bez pracy zespołowej nie ma również dobrych wyników. Nie ma efektu synergii, który może mieć decydujące znaczenie dla rozwoju firmy
  • częste kontakty z pracownikami – właściwa atmosfera panująca w miejscu pracy ma ogromne znaczenie dla poprawy efektywności działań pracowników. Muszą oni bowiem czuć się w pracy swobodnie. W przeciwnym razie, brak im będzie twórczych pomysłów, inicjatywy, odważnych, przynoszących firmie zysk, działań
  • kontakty z pracownikami – rozmowa z pracownikiem może dostarczyć menedżerowi wielu cennych informacji, np. o dążeniach, planach i celach pracownika. Z drugiej strony, zatrudniony będzie czuł, że jego osoba interesuje kadrę zarządzającą, że nie jest jednostką anonimową, że jego los nie jest obojętny kierownictwu. W taki sposób doceniony pracownik, prawdopodobnie będzie starał się odwdzięczyć uczciwą i rzetelną pracą
  • partycypacja pracowników w zarządzaniu – to m.in. pomoc pracowników w ustalaniu zadań premiowych, uwzględnianie przez zarząd ewentualnych pomysłów i sugestii dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Generalnie dobre skutki przynoszą takie działania, które sprawiają, że pracownik zaczyna czuć się odpowiedzialny za firmę, w której pracuje i zależy mu na jej sukcesie. Głównie taki skutek odnieść można właśnie poprzez uzależnianie wysokości wynagrodzenia od osiągniętych wyników
  • pozostawianie pracownikom marginesu swobody – zwłaszcza jeśli chodzi o organizację i funkcjonowanie ich stanowisk pracy. Większa swoboda pozostawiona pracownikowi zwykle procentuje w postaci zwiększonej odpowiedzialności za własne działania i decyzje
  • unikanie monotonii w pracy – nic nie kosztuje, a skutecznie zapobiega zniechęceniu wśród pracowników i sprzyja generowaniu twórczych pomysłów.

/…/

Jadwiga Pęczek

https://badaniahr.pl/biblioteka/article/19/Zalety-i-wady-motywacyjnych-systemow-wynagrodzen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *