Zakazy dotyczące radnego

Szanowni Mieszkańcy,

 

Program Wspólnota Jelenia Góra (WJG) został opracowany na podstawie teorii naukowych, a więc jest głosem obiektywnym. Nie kryją się za nim żadne partykularne interesy grup społecznych. Naturalnie, ludzie są wykonawcami idei, czyli mogą wypaczyć najlepsze zamiary. Dlatego tez potrzebujemy speców od każdego wydziału Urzędu Miasta, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Aby temu zapobiec dotychczasowym błędom w zarządzaniu naszą Gminą, jak i przybliżyć idee programu WJG, rozpoczynamy cykl artykułów. Każdy artykuł będzie maksymalnie obiektywny, aby nie wprowadzać  w błąd jeleniogórzan. Tym samym punkty programu będziemy wyjaśniać w oparciu o cytaty fachowych opracowań, dostępnych w necie. Takie podejście podkreśli, iż program WJG opiera się na uniwersalnych zasadach, a nie jest mrzonką oderwanego od życia naukowca.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki – koordynator strony WJG

 

 

Zakazy dotyczące radnego

  • Zakaz nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy
  • Zakaz łączenia mandatu radnego z pełnieniem określonych funkcji
  • Zakaz zawierania z radnym umów cywilnoprawnych
  • Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć lub otrzymywania darowizn mogących podważać zaufanie wyborców do wykonywania mandatu
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy

https://prawodlasamorzadu.pl/2014.10.10-zakazy-dotyczace-radnego.html

 

Arbitraż jako koniec nadużywania prawa przez władzę w JG. Proponujemy albo arbitraż stron, czyli sprawiedliwość, albo na Agorze pojawi się opis krzywdy mieszkańca wraz ze zdjęciami urzędnika, łamiącego prawo, w tym też urzędników państwowych, jak sędzia, prokurator, etc. Odpowiadają oni nie przed władzą w Warszawie, lecz przed mieszkańcami, bo ich praca ma służyć mieszkańcom Jeleniej Góry, a nie potrzebom Warszawy. W ten sposób zmusimy do rzetelnej pracy tych, którzy ją zaniedbują, czując się bezkarnym..

Program nasz prowadzi do odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności, obiektywności w działaniach władzy i wprowadza dialog oraz kontrolę ze strony mieszkańców.